Villa Ariana


Runt Faugères finns många platser värda att besöka.
Här ges ett antal tips för olika intresseområden
Fysiska aktiviteter
Sport, rekreation, strapatser. Dessa aktiviteter kräver en egen fysisk insats
Kultur, turism
Festivaler, marknader
Historiska minnesmärken
Frankrike har i alla tider varit ett centrum för händelser i den europeiska historien. Minnesmärken från olika epoker finns runtom i regionen
Samhälle
Samhällsfunktioner, transport, handel, förplägnad m.m.

//